Prenumeration


2011-02-02


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Prenumeration sker genom tidskriftens BankGiro 5822-9196 och gäller för vald period från dagen för tecknandet.

Helår 655 kr (26 nr), studerande 525 kr, pensionärer utan tjänst 575 kr, halvår 415 kr (studerande 295 kr).

Helår inom Europa 965 kr, utom Europa 1085 kr.

Provprenumeration (1 gång) i 6 månader 225 kr.
Lösnummer 50 kr.


Adressändringar anmäles senast tre veckor i förväg under adress
Svensk Pastoraltidskrift, Rackarbergsgatan 74, 752 32 Uppsala
eller via e-post; pastoraltidskrift@telia.com
.