L Ö P S E D E L N


 
 

SPT
NR 14/15
16/7 2021 • ÅRGÅNG 63


LEDARE

Den kristna trons – och ateismens – sanningslidelse


ARTIKLAR

KJELL O. LEJON
Donald Trump – stöd, kritik och kulturkamp, I
Från Truman till Trump: om religionens roll i Vita huset, är titeln på den bok som artikelförfattaren publicerade förra året (rec. i SPT 21/2020). Religionen, och då i synnerhet den kristna tron, har alltid varit central i USA med dess motto »In God We Trust», och trohetsedens (The Pledge of Allegiance) »One nation under God». Detta har också präglat presidentvalen, inte minst det senaste valet som fått motsättningarna att djupna i USA. Men motsättningarna handlar inte om religion och kristen tro kontra ateism utan om hur religionen och då främst den kristna tron får påverka ett annars sekulärt samhälle. I ljuset av detta kan man också se varför många – men inte alla – evangelikala röstat på Trump medan andra kristna grupper förhållit sig mer kritiska. I denna artikel belyser Kjell O. Lejon, professor i religionsvetenskap vid Linköpings universitet och tidigare rektor för Johannelunds teologiska högskola i Uppsala, hur tongångarna för och emot Trump har gått bland kristna väljare i USA under de senaste åren. Artikeln har tidigare publicerats på webbsidan https://theofilos.no/issues/theofilos-2020-2-3 men bearbetats för SPT.

SUSANNA BIRGERSSON

Utmana likriktningen!
Svenska kyrkan strävar liksom det svenska samhället efter likriktning. Mångfald hyllas, men likriktning gäller. Susanna Birgersson, skribent och debattör i dagstidningar och tidskrifter (bl.a. Axess), är bosatt i Danmark. Hon skriver här om skillnaden mellan svensk likriktning och dansk mångfald, om präster med olika röster och åsikter som behöver höras i debatten och synas i samhället.

ANDERS BROGREN

Religionsdialog i teori och praktik
I denna recensionsartikel reflekterar recensenten över en bok av Jakob Wirén om religionsdialog. Fokus hamnar på islam och frågan om huruvida Muhammed även kan ses som en kristen profet. Recensenten, som är SPT:s redaktionssekreterare, har varit verksam inom religionsdialog sedan 1970-talet. Med personliga minnen redogör han även för bakgrunden till Göteborgs interreligiösa råd.

BERTH LÖNDAHL

13 råd till en själasörjare
Ibland kan vanliga råd behövas i själavården – kanske inte bara själavårdens »när, var, hur», utan råd som är svårare att fånga på ett mer exakt sätt men som inte desto mindre kan vara angelägna. I denna artikel ger skribenten, SPT:s redaktör och kyrkoherde em., tretton ostrukturerade råd för en själasörjare. I centrum för råden står Kristus – nåden i Kristus. Att själasörjaren som representatio Christi har att benåda och upprätta så som han /eller hon/ själv behöver nåd utöver nåd.

REFLEX

Jonas Lidén ansätts av valfrossa


KOMMENTAR

Läkarförbundets enkät om dödshjälp


FÖR PREDIKAN

GÖSTA MELLBERG
Nionde söndagen efter Trefaldighet


GÖRAN SIMONSSON

Tionde söndagen efter Trefaldighet


BERTIL MURRAY

Elfte söndagen efter Trefaldighet