Kontakta Redaktionen


Hivaktuellt 2003-06-13


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Hivaktuellt ges från i juli 2006 ut av Socialstyrelsen från att tidigare utgivits av Statens folkhälsoinstitut.

Du beställa Hivaktuellt utan kostnad hos

Socialstyrelsen
Distributionstjänst
120 88 Stockholm

fax 08-449 88 11

e-post: fhi@strd.se
Därifrån kan du också beställa tidigare nummer.

E-postadress för läsarkontakt:
hivaktuellt@socialstyrelsen.se

Postadress:
Hivaktuellt
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Tfn 08-555 530 00

Anvarig utgivare:
Viveca Urwitz
08-555 538 57

Redaktör:
Gudrun Renberg
08-555 534 12

Informatör Enheten för hivprevention:
Katarina Hemstadius
08-555 532 82