Diagnostiska problem av klamydia på väg mot en lösning


Ewa Katarina Holbye 2007-02-21


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Nya och bättre testmetoder som är tillförlitliga för diagnostik av muterade klamydiastammar förväntas bli tillgängliga inom en snar framtid.
– Problemet är på väg att lösas. Tillverkarna är på god väg att utveckla smartare analysmetoder som även diagnostiserar muterade klamydiastammar, säger Annika Linde, statsepidemiolog på Smittskyddsinstitutet.

Den muterade varianten av klamydiabakterien upptäcktes av mikrobiologerna på Länssjukhuset i Halmstad hösten 2006. Sedan dess har undersökningar visat att vanliga testmetoder, så kallade Roche- och Abotttester, missar uppemot 40 procent av klamydiafallen som orsakas av muterade stammar.

I avvaktan på att de diagnostiska problemen ska lösas har landstingen bytt till andra testmetoder eller till klamydiaodling. Det har även utvecklats en liberalare praxis för att behandla patienter med symtom, även om de ännu inte fått ett positivt provsvar.