Revolvermannen


2007-11-17

Offrells revolver. Numera unikt samlarobjekt
Offrells revolver. Numera unikt samlarobjekt

Jonas Offrell Sveriges Colt

Jonas Offrell föddes den 1 januari 1803 i Undersvik i Hälsingland där hans far var bonde och nämndeman. Efter grundläggande studier i Hudiksvall skrevs han in vid Vasaskolan den 19 september 1821. Han avslutade sina studier 1825 och fortsatte till Uppsala där han studerade teologi. Hans examen var inte den bästa varför han under slutet av 1820-talet och fram till 1835 drog kring som pastorsadjunkt och vice kommunister.

1835 kallades han till Högbo för att förestå kapellet. I Högbo ägnade han sig inte bara åt sin prästliga gärning utan fick möjlighet att utveckla sin tekniska begåvning.
På flera håll runt om i världen funderade uppfinnare över hur man skulle kunna utveckla pistolen. Den var ineffektiv då det endsat gick att avfyra ett skott i taget. Runt om i världen satt uppfinnare och funderade hur man skulle kunna förbättra pistolen så att det gick att avfyra flera skott utan att behöva ladda En av dessa uppfinnare var Jonas Offrell som 1839 var mogen att provskjuta sin nykonstruerade revolver. Då han året efter besökte Kommerskollegium i Stockholm fick han veta att hans uppfinning patenterats bara någon månad tidigare. Ovetande om bl.a. Samuel Colt och andra konstruerade Offrell en fungerande revolver som byggde på samma principer som colten.

Han fick dock ett åttaårigt patent på sin uppfinning men lyckades inte sälja några revolvrar. 1841 blev han kommunister i Älvkarleby och 1847 blev han kommunister i Gamla Uppsala.
Det sades om honom att han ägnade mer tid och tanke-möda åt sina uppfinningar än åt sin prästerliga gärning. Pengar kunde han aldrig sköta och en stor familj och felslagna satsningar på sina tekniska projekt tvingande honom i konkurs i början av 1860-talet. Han avled 9 november 1863 och fick begravas på kredit, och fick ingen egen grav utan begravdes i samma grav som sin gamle lärare i Uppsala, Samuel Ödmann.