Elev på SP internationell


2008-02-04

Johan Lennström, Hamila Hussein, Jacob Persson och Tamara Andreotti
Johan Lennström, Hamila Hussein, Jacob Persson och Tamara Andreotti

Man måste ju kunna allt på svenska också!

I den andra artikeln i vår serie om hur det är att gå på Vasaskolan träffar vi fyra elever som går första året på Internationella programmets samhällsvetenskapliga inriktning.
För att få veta mer har vi stämt träff med Jakob Persson, Halima Hussein, Tamara Andreotti och Johan Lenneström.

Ni kommer alla från olika grundskolor, Nynäs, Solängen, Engelska och Sörby. Hur väl förberedda var ni för att läsa på en bilingual utbildning?
Efter en intensiv intern diskussion tycker de alla att de kände sig väl förberedda inför starten och efter en termin är de eniga om att det fortfarande känns som om förberedelserna var goda. Men man skall nog helst ha ett VG från grundskolan annars får man vara beredda att jobba extra hårt.

Vasaskolan har ju bara en del av undervisningen på engelska. Tycker ni att det är för lite eller för mycket engelska?

Ja, det är inte för lite hittills i alla fall. Under hösten har vi läst hela A-kursen i engelska som de andra eleverna läser hela året. Så bara engelskan har varit nästan en tredjedel av hösten. Det kändes lite konstigt att ha så många timmar i ett ämne om man jämför mot grundskolan, men det är bra att komma igång med engelskan. Sedan har vi haft en del engelska i andra ämnen också.

Varför valde ni att gå på internationella?
Det verkade spännande och det är en bra förberedelse för högskolan där vi hört att mycket av litteraturen är på engelska. Sedan hoppas vi att bli bättre i engelska. Sedan verkar studieintresset högre på internationella än på vanlig SP, åtminstone om man jämför med våra gamla klasskompisar.

Skulle ni kunna tänka er all utbildning utom svenska och moderna språk på engelska?
Nej det skulle inte gå. Det sägs att vi skall ha en tredjedel på engelska och det kanske kan vara lite mer. Samhällsvetenskap är svåra ämnen när man inte bara skall lära fakta utan kunna argumentera så man måste kunna orden, uttrycken och termerna både på engelska och på svenska annars fattar man nog mindre.

Är det någon skillnad på undervisningen om ni jämför med högstadiet.
Absolut! På högstadiet betraktades vi som barn och lärarna kontrollerade ofta klasserna och vi fick korta läxor och många prov eller redogörelser. Här får vi mycket eget ansvar och arbetar med längre avsnitt som redovisas i seminarier eller genom skriftliga uppgifter. Men vi har vanliga prov också. Vi har ofta en genomgång som är mycket professionell och sedan får vi uppgifter som lärarna ger och följer upp. Det skulle kunna vara fler genomgångar för de är bra.

Hur vet ni vad som krävs i olika kurser?
Lärarna går igenom betygskriterierna och förklarar vad som krävs för olika betyg. Det finns lite betygshets i klassen men det är bara bra hittills för det sporrar alla att göra sitt bästa.

Vad tycker ni annars som utbildningen efter ett halvår?
Vi har ljusa och fina lokaler på Norra skolan och större delen av veckan är vi där. Det är som en skola i skolan för de internationella. Vi håller ihop och lär känna varandra bättre eftersom det inte är lika många här som i huvudbyggnaden.
Det enda som är lite sämre än på grundskolan är skolmaten, men det finns visst ett matråd som kanske kan få det bättre

Om ni med några ord skulle beskriva er utbildning vilka skulle det bli?
Mycket ansvar, åsikter, argumentation, reflektion, tydliga mål, ordning, mycket engelska, bra klass.