Sandvikens grundare


2008-02-04

Göran Fredrik Göransson med sina högre tjänstemän 1881. Göran Fredrik fyra från vänster
Göran Fredrik Göransson med sina högre tjänstemän 1881. Göran Fredrik fyra från vänster

Det enda goda som kommit från Gävle enligt en nutida politiker i Sandviken.

Göran Fredrik Göransson, föddes den 20 januari 1819 i Gävle. Hans far var grosshandlaren Anders Petter Göransson. Redan som tioåring kom han till Vasaskolans lägre del, Trivialskolan. 1833 började han sina gymnasiestudier men i skolans katalog står inte när han slutade. Vi vet dock att han efter sina studier vid skolan fick arbete i firman som en av hans klasskamrater Daniel Elfstrands far ägde. Göran Fredrik gifte in sig i familjen och blev delägare i firman.
Under en äffärsresa i England kom han i kontakt med Bessermetoden för att framställa järn och provade metoden vid Edskens bruk som firman ägde. Försöken var lyckades och 1862 grundades Högbo Stål och Jernwerks AB i Sandvieken. Det sägs att han hade Chicago som förebild när han byggde Sandviken.
Göran Fredrik Göransson avled den 12 maj 1900.
I flera generationer styrdes Sandvik AB av ättlingar till Göran Fredrik. Idag är Sandvik ABs koncernchef en Vasaelev precis som grundaren. Lars Pettersson tog studenten vid Vasa 1973.