Statsministern


2008-02-08

Christian Lundberg
Christian Lundberg

Fredsmäklaren

1905 var Sverige på randen till krig. Efter att Norge i juni hade slitit sig ur den 91-åriga unionen var det många som ville kuva norrbaggarna genom att besegra dem i krig. Under några månader mobiliserade de båda länderna men i september kunde skilsmässan ordnas på ett fredligt sätt.
Bakom denna fredsbesdrift stod en av Vasaskolans gamla elever, statsminister Christian Lundeberg.

Lundeberg föddes som bruksägarson i Forsbacka den 14 juli 1842. Efter grundläggande utbildning skrevs han som 11-åring in vid Vasaskolan. Han klarade till en början utbildningen väl, men i gymnasiet gick det utför. Efter en termin på gymnasiet var hans betyg så dåliga att han slutade skolan och och satsade på att bli officer. 1861 utexaminerades han från Krigsskolan med goda betyg och började några år senare studera vid Ultuna Lantbruksinstitut i Uppsala.

1872 blev han brukspatron i Forsbacka och började sin politiska karriär i slutet av 1870-talet. 1885 valdes han in i Riksdagen och som tidigare officer intresserade han sig särskilt för försvarsfrågan.

Den 2 augusti 1905 utnämndes han till statsminister och under de 95 dagar han innehade ämbetet lyckades han att lösa den mest akuta konflikt som någon statsminister ställts inför under 1900-talet. Han lämnade ministerposten den 7 november 1905 och återgick till riksdagsarbetet.
1909 valdes han till talman i Första kammaren.
Den 10 november 1911 avled Lundeberg, Vasaskolan förste statsminister.

Lästips: Bo G. Hall, Storsvensken som blev statsminister.
(Bo G. Hall, alumni 1957)