Studiecirklar om Freinet för föräldrar


Mia Vävare 2004-03-22


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
På Vandraren har vi länge talat om att ha en studiecirkel om
Freinetpedagogik för föräldrar till elever som börjar på skolan, men vi har inte kommit igång. Tack vare ett mycket effektivt grupparbete på nätverksträffen så kommer det snart att finnas en färdig studieplan för detta ändamål.

Studiecirkeln ska omfatta tre träffar samt ett studiebesök.
Innehållet i korthet:

Träff 1: Skolans och föräldrarnas rättigheter och skyldigheter. Information om den aktuella skolan.

Träff 2: Kort Freinethistoria. Om Freinetpedagogik.
Prova arbetssättet och jämföra med sin egen skolgång.

Träff 3: Lärare och elever från skolan presenterar arbetssättet, visar
vad man gjort osv.

Träff 4: Erbjudande om studiebesök i skolan.
Gruppen ska arbeta vidare så det finns ett material att
använda. Roger från Kastanjen samlar citat från elever och
föräldrar på alla skolor (skicka !) Vandraren kommer att prova studieplanen i vår. Ann renskriver och tar fram material. (Mimer har haft liknande cirklar en tid).

Vi i gruppen är tacksamma för förslag till förbättringar och för
material som kan ingå i studieplanen. Vi vill gärna ha förslag
på praktiska övningar som kan ingå.
Vi hoppas få allt klart nästa nätverksträff!