Stålmannen


2008-06-16

Lars Pettersson
Lars Pettersson

Vasaelev världslednande i stålbranschen

Efter tre år på den naturvetenskapliga linjen tog Lars Pettersson studenten 1973. Efter studier i bl.a Uppsala utexaminerades han som civilingenjör i teknisk fysik. 1979 anställdes han vid Sandvik. Han arbetade med material- och produktutveckling vid Sandvik Steel och Sandvik Coromant arbetade han några år i USA med marknadsföring. Hemkommen utsågs han 1992 till direktör med ansvar för produktion och logistik inom Sandvik Coromant. '
1994 blev han chef för Sandvik Coromant och Sandvik Tooling.
Då Clas Åke Hedström lämnade chefskapet för Sandvik Coromant och Sandvik Tooling 1994. 2000 utsågs han till VD för Sandvik Steel och chef för Sandvik Specialty Steels och utnämndes samtidigt till vice VD i Sandvik-koncernen.
Efter 22 hos Sandvik utsågs han till VD 2002 en post som han fortfarande innehar.

Man kan utan att komma alltför lång från sanningen konstatera att Lars Petterson med rätta kan kallas vår tids Stålman bland gamla Vasaelever.

Sagt vid utnämningen 2002:
”Lars Pettersson har med 22 år i Sandvik en synnerligen bred erfarenhet av verksamheten och har med stor framgång varit ansvarig för utvecklingen av såväl Sandvik Tooling som Sandvik Specialty Steels. Han har dessutom varit vice VD sedan våren 2000. Lars Pettersson är en mycket kvalificerad ny VD för Sandvik”, säger hans företrädare på VD posten Clas Åke Hedström.