Gävle kommun har gymnasium i toppklass


2008-09-22

Borgiselever i en av landets bästa skolkommuner
Borgiselever i en av landets bästa skolkommuner

Borgis, Polhem och Vasa utmärker sig


Skolverkets statistiska sammanställning om förhållanden i svensk skola under 2007 är nu färdig. Som vanligt har Gevaliensis granskat rapporten för att se hur Gävles gymnasieskolor klarat sig i den nationella jämförelsen.
 
Som tidigare år ligger gymnasieskolan i kommunen väl framme i jämförelse med andra kommuner.
Ett viktigt mått för skolans framgång är att se hur stor del av en årskurs som lämnar skolan med fullständiga betyg. Förra året låg de kommunala skolorna i Gävle 
10% över genomsnittet och detta trots att kostnaderna för gymnasieskolan ligger nästan 20% under den genomsnittliga kostnaden. Detta visar åter igen att den kommunala gymnsieskolan i Gävle har en hög kvalitet och borde vara det naturliga valet för alla 16-åringar som önskar ett gott och tryggt utbildningsalternativ.


Länk till Skolverkets faktablad:
http://skolnet.skolverket.se/polopoly/kommunblad/08/gavle.pdf