Nobelprismakaren


2008-10-23

Nobelpristagaren i litteratur 2008 Le Clézio
Nobelpristagaren i litteratur 2008 Le Clézio

Mannen som har Svenska akademin i hasorna.

Bengt Söderhäll kom till Vasaskolan 1967 för att bli humanist och efter tre år kunde han ta studenten 1970.
Man kan knappast säga annat än att hans studier på sikt visade sig vara en god investering!
Efter att ha provat en dal arbeten inom sjukvården och på butik och fabrik bestämde han sig för att bli lärare.  1976 var han färdig mellanstadielärare men fortbildade sig till ämneslärare i svenska, engelska och samhällsorientering. Efter en del år på högstadiet och komvux kom han till Högskolan i Gävle 1989. Där har han genom åren undervisat i drama till religionsdidaktik och utbildat åtskilliga lärarkullar.

Men vad har då detta att göra med Nobelpriset i litteratur? Bengt Söderhäll har sedan många år varit ordförande i Stig Dagermansällskapet i Älvkarleby och sedan 1996 delar de ut Stig Dagermanpriset. 
2004 fick Elfride Jelinek priset och senare samma år fick hon Nobelpriset i litteratur. I år får Jean-Marie Gustave Le Clézio först Dagermanpriset och senare Nobelpriset.


Bengt Söderhäll, nobelprismakare och vasaelev
Bengt Söderhäll, nobelprismakare och vasaelev

Den 25 oktober 14.00 kommer den blivande nobelpristagaren att motta Dagermanpriset i Älvkarleby kyrka klockan 14.00.

Man måste i detta sammanhang påpekas att: en gång är en tillfällighet, två gånger då har det blivit en vana och efter tre gånger är det en tradition! Det är kanske lika bra att Svenska akademin lägger sin tid på annat än att utse litteraturpristagare. Den delen  av verksamheten han man tydligen lägga ut på entreprenad till Stig Dagermansällskapet lett av en Vasaelev.