Spetsutbildningar vid Vasaskolan


2008-11-25


Börja på universitetet redan i gymnasiet

Från hösten 2009 kommer Vasaskolan att erbjuda sina elever spetsutbildningar inom humaniora, matematik och naturvetenskap. Detta innebär att elever kan läsa kurser vid universitet och högskolor under tiden vid gymnasiet.  De får tillgodoräkna sig dessa studier när de skriver in sig på en högre utbildning.
Utbildningen vänder sig till motiverade, intresserade och målinriktade elever som vill nå längre.

Gevaliensis återkommer med detaljer men vill du veta mer passa på att gå på skolans Öppet Hus den 27 november.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297