Nu kan alla söka Vasa


2008-11-18

I Norra skolan har Vasa International School nya egna specialutformade lokaler.
I Norra skolan har Vasa International School nya egna specialutformade lokaler.

Vasa International School

Hur ser det egentligen ut med Vasaskolans internationella utbildningar inför nästa läsår? Vi träffar Vasaskolans rektor Hans Hultin och biträdande rektor Jan Stattin som ansvarar för de internationella utbildningarna vid skolan.
Från 2009 kommer det Internationella programmet att byta namn till Vasa International School får vi veta.

Innebär det några förändringar i utbildningen?
Vasaskolans internationella utbildningar har sedan de startade bestått av en blandning av svenska och engelska i utbildningen. Genom åren har skolan byggt upp ett omfattande kontaktnät runt om i världen.
För oss är det viktigt att internationalisering inte bara blir att  tala ett främmande språk utan att man möter världen genom resor, besök, videokonferenser och mycket annat.
Detta har visat sig vara ett mycket framgångsrikt koncept som lagt grunden till både nationella och internationella utbildningar för våra elever.
Namnbytet betyder inga förändringar mer än att vi nu får frisök till utbildningen vilket betyder att alla elever runt om i landet kan söka och komma in på utbildningarna.

Ni läser inte alla kurser på engelska varför?
Vi valde från början att ha 30-40% av undervisningen på engelska. Nyare forskning har visat att vi haft rätt. Det visar sig att elever som läser mer engelska inte blir bättre i språket men att de mister alldeles för mycket av svenskan. Vi har också en progression i undervisningen i engelska som betyder att vi läser mycket i ämnet engelska i åk 1 och ju längre man kommer i utbildningen ju mer engelska får eleven i sina karaktärsämnen. När eleverna slutfört sin utbildning är de därför väl förberedda för högskoleutbildningar både i Sverige och i hela världen.

Är de många elever som studerar utomlands?
Från Vasaskolan har vi haft elever på många utländska universitet, bara för att nämna några, Harvard i Boston, University College London, Oxford University, Sorbonne i Paris, i Beijing, Barcelona, Berlin, Göttingen, Edinburgh, Warszawa och många många andra. Skolan hjälper eleverna att fylla i de ibland ganska komplicerade ansökningshandlingarna till utländska universitet.
De flesta elever läser vid svenska universitet och gör sedan ett antal terminer utomlands inom ramen för sina utbildningar. Man måste ha klart för sig att många utländska utbildningar är mycket dyra och svåra att komma in på.

Hur ser framtiden ut för Vasa International School?

Vi har utbildningar inom det naturvetenskapliga programmet och det samhällsvetenskapliga programmet och vi ser att det finns ett stort intresse för utbildningar med tydliga internationella inslag. Många från andra kommuner har önskat att få gå på skolan och nu är det möjligt att söka till oss. Det ser vi som mycket positivt.
Vi har dessutom bara behöriga lärare, med stor erfarenhet och våra omfattande internationella kontakter gör att vår internationella utbildning har en kvalité som vi knappast finner på andra gymnasieskolor.
I dessa tider då skolor går i konkurs och mister pengar till skolans aktieägare kan vi bara säga att Vasaskolan har en mycket trygg ekonomi och att vi satsar allt på eleverna.

Från nästa höst är elever från alla kommuner i landet välkomna till Vasa International School.

Länk till VIS webbsida:
http://gymnasieskolan.gavle.se/gp/gp_sida.aspx?id=7660