Vasaskolan i Vasaloppet


2008-11-25

Kransmasen Jonas Nilsson och vår kranskulla Sandra Brander
Bild:Mora kommun
Kransmasen Jonas Nilsson och vår kranskulla Sandra Brander

Cirkuselev 2009 års kranskulla

Vad kan vara mer naturligt än att ha en Vasaelev som kranskulla i Vasaloppet. Det faktum att kom kommer från Mora gör det hela till en självklarhet.
Sandra Brander tog studenten vid Vasaskolan i år. Sandra som har bakgrund som gymnast gick på Cirkusgymnasiet där hon hade rep som specialisering hon lyckades bra i sina cirkusstudier men läste även en del extra så att hon kunde fortsätta till Kungliga Tekniska Högskolan.
När hon fick besked om att hon skulle bli 2009 års kranskulla i Vasasloppet blev hon förvånad med givetvis mycket glad, då denna ära brukar gå till duktiga skidåkerskor i Mora. Att bli kranskulla i denna världens äldsta skidtävling (från 1521, se nadan) är många Moraflickor dröm.
Med sin koordination och styrka från cirkusundervisningen skall det vara en lätt matck för Sandra att få lagerkransen runt halsen på segraren. Hon hoppas själv att kransen går till Moraåkaren Erik Eriksson. Vi får se hur det går första söndagen i mars.

Länk till Mora kommus hemsida:
http://www.mora.se/ArticlePages/200811/21/20081121111500_UK043/20081121111500_UK043.dbp.html

Gustav Vasa och Gävle


Efter Stockholms blodbad i november drog Gustav Vasa över Bergslagen till Dalarna. Han hade danskarnas soldater i hälarna och han tillhörde skaran av högadliga svenskar som kunde utgöra ett hot mot den nye danska kungen Kristian II (tyrann). När Gustav kom till Mora vid jultider berättade han för bönderna om det hemska som skett i Stockholm där hans far, högadeln och till och med biskopar hade avrättats efter ståndrätt. Han försökte förmå dalkarlarna att resa upprorsfanan, men trodde att han överdrev om vad som hade hänt så illa kunde det bara inte vara. Gustav gav upp och gav sig iväg mot Norge. Lite senare under julen kom nya bud från Stockholm och det Gustav berätta var samt. Dalkarlarna ångrade sig då och skickade en god skidlöpare efter Gustav och nådde honom i Lima. Vasaloppet var fött.
I januari började upproret som syftade till att avsätta kung Kristian. Gustav fick med sig 16 man och samlade folk kring sig i Dalarna han for sedan till Hälsingland för att samla folk och så genom Gästrikland åter till Bergslagen. Det har hävdata att Gävle var den första stad som stödd Gustav i befrielsekriget 1521-23. Det är detta faktum som ligger bakom att Gävle har en staty av den unge Gustav i Kvarnparken. Och vem vet om Gustav Vasa blivit något utan gävleborna!
(PS. Historien om Gustav är en god historia men kanske inte helt sann)