Vasaskola och Uppsala universitet
- en oslagbar kombination


2009-01-11

Uppsala universitets sigill
Uppsala universitets sigill

Vasaskolan och Uppsala universitet har startat samarbete

Till hösten erbjuder Vasaskolan en spetsutbildning i humaniora. De elever som söker utbildningen får redan i slutet av sin gymnasietid påbörja sina studier vid Uppsala universitet. Skolans elever har möjlighet att studera engelska, historia, antikens historia eller teologi i åk 3. 
I första hand gäller erbjudandet elever på SP programmets spetsutbildning men om lärare anser att elever har förmåga att klara studierna i andra klasser kan skolledningen bevilja Uppsalastudier även för andra elever. 
Samarbetet med Uppsala kommer att märkas av alla elever i Vasaskolans verksamhet i de aktuella ämnena.

Gevaliensis kommer att följa upp spetsutbildningarna vid skolan.

Vasaskolan sigill
Vasaskolan sigill