Åter i stenåldern


2009-06-01


Vasaelever utforskar det äldsta Gästrikland

Under den sista veckan i maj genomförde eleverna som läser arkeologi B årets utgrävningar. Även detta år genomfördes de tillsammans med studenter från Uppsala universitet vid Däcksvägen i Torsåker.
På det som var en udde ut i havet för 8500 år sedan men som nu ligger mer än 100 meter över havet idag fanns en boplats som nu undersöktes.


En säsongsboplats
De människor som eleverna funnit spår efter var jägare och samlare. De följde årets rytm och som nomader flyttade de till platser som under årets gav mest föda. De jagande i inlandet samlade bär, nötter och annat under hösten och då fisket och säljakten var som rikast bosatte de sig vid kusten.
Då allt organiskt material är förmultnat är det endast deras stenhantverk som kan studeras. De fynd som gjorts visar på stor handtverksskicklighet och omfattande aktiviter på boplatsen vid havsstranden. Den teknik man använde var inte unikt utan ingick i ett större kulturområde som sträckte sig från den norska västkusten och upp till norra Finland. 

Kvartsfynd
Kvartsfynd

Sensationella fynd
Under utgrävningens sista dag fick eleverna delta i en inventering av äldre stenåldersboplatser. På en plats flera tiotals meter högre än utgrävningsplatsen hittades snabbt kvartsrester som tyder på en bosättning som är mer än 1000 år äldre än Däcksvägen. Om detta är resterna efter en boplats får framtida undersökningar visa. De nya fynden tyder dock på att det funnits bosättningar i Torsåker för nästan 10000 år sedan.


Du kan även läsa reportaget i GD:
http://gd.se/nyheter/gavle/1.1083667