Vasa växer


2009-10-22


Skolan mot trenden

2009 började antalet elever i gymnasieåldern i Gävle att minska. Minskningen var kring 30 elever så det märktes inte särskilt mycket. För Vasaskolan var det första året av nedgång en positiv överraskning då antalet elever ökade med ett 50-tal och inte sedan 1960-talet har skolan haft så många elever och vid den senaste räkningen. 1000 strecket passerats.
Detta visar att skolan är populär, då det var den enda fullständiga skolan i Gävle (med åk 1-3) som ökade. 

Storleken har betydelse


Under de kommande 5-6 åren kommer antalet gävleelever i gymnasieåldern att minska från 3900 till 2600 alltså en miskning med en tredjedel. Små skolor kommer att få problem när det gäller lärarkompetens, resurser till undervisningen och valbarheten. De större skolorna kommer att kunna möta de kommande utmaningarna på ett bättre sätt och framför allt ha lättare att upprätthålla kvalieten i verksamheten. Vasaskolan och de övriga kommunala skolorna har ett gott utgångsläge, för i detta sammanhang har faktiskt storleken betydelse.

Antalet elever minskar snabbt i Gävle


Efter att ha haft rekordstora årskullar i början av 1990-talet minskade barnafödande drastiskt från 1993. Det är dessa elever som nu kommit till gymnasiet. I år minskade antalet elever med 38 jämfört med förra året men nu står vi från 2010 med årliga elevminskiningar på kring 250 elever varje år i fyra år och en uppgång får vi vänta på till 2017.
Förändringen är omfattande men Gevaliensis tror och hoppas på att Vasaskolan även under de närmaste åren behåller sin popularitet och därmed drabbas mindre av elevminskningen än vad statistiken antyder.

Inför de kommande elevernas gymnasieval är det viktigare än någonsin att också se på skolan storlek och framtid och i detta sammanhang är Vasaskolan ett gott val.