Inför gymnasievalet


2010-01-18

Utsparken. Slutpunkten på tre års studier vid Vasaskolan
Utsparken. Slutpunkten på tre års studier vid Vasaskolan

Gransking av Gävles gymnasieskolor 1

Valet till gymnasiet pågår som bäst och den 1 februari skall ansökan vara inne. I år är finns fler alternativ än någonsin tidigare i Gävle och konkurrensen om eleverna börjar bli knivskarp då antalet nior minskar med nästan 10 % sedan 2009. De uppåt 100 alternativen till utbildning som erbjuds finns på tre kommunala skolor.
Borgarskolan
Polhemsskolan
Vasaskolan
Friskolorna, som bedrivs i privat regi, har ökat under de senaste åren och just nu erbjuder följande skolor utbildning inför ht 2010.
John Bauer gymnasiet
Thoren Business School
Realgymnasiet
Gävle Praktiska gymnasium och dessutom Move It som hoppas få elever för att starta 4 mycket små och spretiga utbildningar med högst 48 elever till hösten.

Hur ser då de gymnasieskolor som redan finns i Gävle ut. Vi har tittat in i Skolverkets databas Siris för att få veta mer.


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Skola  Elever  UtbildadeLärare perSlutbetyg
      åk1    åk2   åk3lärare %100 elevermedel
Praktiska7269029,8        (12,4)          -
John Bauer20017612952,47,1        11,8
Realgy320048,18,4          -
Thoren9590068,13,8          -
Borgis339296309737,7        13,3
Polhem970498503757,6        13,2
Vasa35332130080,36,9          15,7
IV419     


Storleken
Det viktigaste för alla elever i åk 9 är givetvis att man väljer efter intresse men om du vill gå på en stor skola skall du välja Polhemsskolan som nästan har 2000 elever. Vill du gå på en riktigt liten skola är Realgymnasiet något för dig, de har bara en normalklass eller 32 elever totalt.

Utbildade lärare
Vill du ha utbildade lärare, dvs. lärare som har en lärarexamen, skall du välja en kommunal skola. Vasaskolan har den största andelen utbildade lärare. På Gävle Praktiska gymnasium är knappt tre av tio lärare lärarutbildande. Även John Bauer och Realgymnasiet ligger illa till när det gäller lärarnas utbildning. Där är ungefär varannan lärare utbildad.

Lärartätheten
Vanligtvis har praktiska utbildningar fler lärare per elev än teoretiska utbildningar och det stämmer också i Gävle, Gävle Praktiska och Realgymnasiet ligger högt. Mer anmärkningsvärt är Thoren som endast har 3,8 lärare per 100 elever. Det är en av de lägsta sifforna i landet och det bör betyda att eleverna måste studera mycket på egen hand i förhållande till andra utbildningar i Gävle.

Resultat
Idag är det bara de kommunala skolorna och John Bauer som har haft elever som slutfört utbildningarna, de andra friskolorna är för nya och hade bara elever i åk 1 och 2 förra året. Av slutbetygen kan vi konstatera att Vasaskolan ligger mycket högt, betydligt över genomsnittet i riket. I den andra ändan på skalan finner vi John Bauer som förra året visade mycket svaga resultat med ett medelbetyg på 11,8.

Gevaliensis återkommer snart med mer upplysningar som kan vara intressanta för elever som nu skall välja gymnasium.