Humanistiska programmet


2011-02-09

Vasaelever deltar i morgongymnastiken vid vår vänskola i Beijing
Vasaelever deltar i morgongymnastiken vid vår vänskola i Beijing

Helt nytt program med gamla anor

Humanistiska programmet är Vasaskolans nya program hösten 2011. Egentligen är det ett nygammalt program men inte mindre spännande för det. Programmet vänder sig till elever som är intresserade av språk och/eller kultur och har två inriktningar som heter kulturinriktning och språkinriktning.

Språk
Om du tycker att det är roligt, spännande och nyttigt med språk finns nu ett skräddarsytt program som passar dig. Språkinriktningen läser det första året tillsammans med kuturinriktningen och förutom svenska och engelska läser du en helt ny kurs som heter människans språk och ett modernt språk. Du kan välja ett nytt språk men vanligast är att man fortsätter med det språk man haft på högstadiet och fördjupar det. I åk 2 fortsätter det språk man läst i åk 1 men man väljer också ett nytt modernt språk och latinstudierna påbörjas. Svenska och engelska läser du under alla år i gymnasiet men i åk 3 tillkommer två språkkurser som kan vara en fördjupning i språket från högstadiet eller i det språk du började i åk 2 eller ett helt nytt språk. De som tyckte latin var intressant i åk 2 kan fortsätta studera språket i åk 3 men om du så önskar kan du i stället välja en humanistisk fördjupning om. Av de 2500 poäng som en gymnasieutbildning består av kan den som använder alla möjligheter komma upp i 1500 språkpoäng. Detta innebär att språkstudierna fått en helt ny tyngd.

Kultur
Även på kulturinriktningen är språken viktiga men de är färre och mer ett medel eller ett verktyg för att kunna fördjupa sig i historia, kulturhistoria, religion, filosofi och psykologi. Human, som i det humanistiska programmet, betyder människa och kulturinriktningen fördjupar sig i människan handlande, kultur, tro genom historien och fördjupningen sker därför i historia religion/filosofi och psykologi. Om du tycker om studiet av människan och det mänskliga samhället är denna inriktning den rätta för dig.

Alldeles speciellt för detta program är det starka fokuset på att omsätta de kunskaper man får i praktiskt handlande. Allt skall inte ske i skolan utan programmet skall öppnas mot omvärlden, genom exkursioner, konserter, teaterföreställningar, studiebesök och föreläsningar. Som det enda av de teoretiska programmen har Skolverket bestämt att eleverna på det Humanistiska programmet skall genomföra utbyten.
Vasaskolan stora både nationella och internationella kontaktnät kan göra denna del av programmålen både intressant och givande.

Se mer på Vasaskolans webbplats Humanistiska programmet

Kuriosa
Programmet har funnits vid Vasaskolan ända sedan starten för mer än 450 år sedan och var det enda programmet fram till 1800-talets mitt. Det avskaffades av riksdagen 1994 men man insåg att det var ett misstag och nu kommer det tillbaka


Forum Romanum och Rom en guldgruva för humanister
Forum Romanum och Rom en guldgruva för humanister