Här släcks den värsta törsten


2011-02-09

Hum1 samlande utanför skolan
Hum1 samlande utanför skolan

Spetselever i åk 1 om sin utbildning


Så här i valtider har vi tagit kontakt med eleverna som går i åk 1 på Vasaskolans spetsutbildning i Humaniora och frågat dem hur de ser på sin utbildning och varför de valde just spetsutbildningen.
Det framgår tydligt av svaren från de 17 eleverna att de är allra mest nöjda är de fantastiska lärare de fått, de brinner verkligen för sina ämnen och är mycket engagerade i undervisningen och i sina ämnen. Det gör att alla elever blir intresserade. Ribban ligger högt i undervisningen men med den uppmuntran och hjälpeleverna får är det ingen som tycket att det är för svårt.
Många pekar också på att de får en möjlighet att fördjupa sig i ämnen som de är intresserade av och de får tillfälle att läsa tillsammans med elever som har samma intressen.

Att universitetsstudier väntar under gymnasieåren ses som en utmaning och en möjlighet att komma längre inom sitt specialområde. Att det dessutom ingår en hel del exkursioner och resor med anknytningen till studiernas specialisering ser många fram emot.

Här får den kunskapstörstande eleven som vill ha utmaningar inom historia, religion, arkeologi eller egyptologi en god möjlighet att släcka sin törst.