Vasaskolan populär bland niorna även i år


2011-03-02


Många vill komma till Vasa i höst nu över 300

Vid midnatt mellan den första och andra mars stängde Gävle kommuns valwebb för elever i åk 9. Efter en spännande valperiod kan Gevaliensis konstatera att antalet förstahandssökande till Vasaskolan minskade med 15 elever men ansökningarna till de olika utbildningarna slutade med både plus och minus i förhållande till 2010.
Humanistiska programmet som är helt nytt för i år är ännu inte helt fullt men eftersom få skolor ger programmet kommer säkert många sökande från grannkommuner. Lika många eller fler sökande än förra året har cirkus, teater och spetsutbildningen i humaniora. Störst ökning i antalet sökande av skolans alla utbildningar har Samhällsvetenskapsprogrammet. Övriga program och inriktningar har små minskningar.
Förra året hade Vasaskolan 309 förstahandssökande vid denna tid och vid höstterminens början startade 363 elever sin utbildning vid skolan, många av dessa från andra kommuner.

Men tanke på att antalet elever i Gävle, Ockelbo och Älvkarleby har minskat med mer än 250 sedan förra året har Vasaskolan behållit sin popularitet och relativt till och med ökat den detta år.

PS.
Sedan valwebben stängde har nya ansökningar lagts in och den 8.3. hade antalet förstahandssökande ökat från 294 till 301.