Gunnar Balgård besökte Höga Kustens Konst- och Kulturförening


Eileen Hedström 2011-09-04

Bild:Anders Böhlin

Gunnar Balgård föreläste om Helmer Grundström från Svanavattnet, med sin stora kunskap i ämnet kunde Helmer Grundströms författargärning skildras fullödigt för den ganska stora skara som mött upp i rundlogen.


Gunnar Balgård har fått förfoga över allt efterlämnat material från Grundström och resultatet blev också , en över 500 sidor skidring av hans liv och gärning

Det  blev en mycket uppskattad föreläsning
Bild:Anders Böhlin
Det  blev en mycket uppskattad föreläsning