Heder till jazzlärare


2012-01-10


Dubbla belöningar till Bertil Fält 2011

På Stockholms Konserthus delades för första gången "Årets Mary Lou Meese Youthjazzfund" till en framstående jazzpedagog jazzpedagogpris ut.
Priset är instiftat av Brian Meese och är på 50 000 kronor. Det ska delas ut årligen och man har möjlighet att nominera pedagoger till priset.
Första årets pristagare blev Bertil Fält som är lärare på jazzgymnasiet.

Genom sitt ledarskap och sin musik har han i sin region skapat en tradition av jazzmusicerande som förutom att producera unga jazzstjärnor dessutom lagt grunden för kommande generationers jazzintresse. Han skriver och arrangerar i stort sett allt material för sina ungdomar och är ett föredöme för alla som håller på med jazzpedagogik."
Juryns motivering löd : " Årets pristagare har under snart 20 år inspirerat och ledsagat unga musiker in i jazzmusiken. "


Även landstingspris

Landstinget Gävleborgs kulturpris 2011 gick även det tillBertil Fält med följande motivering:
Bertil Fält har genom sin pedagogiska gärning fostrat nya generationer unga musiker under flera decennier.
Bertil har i över 15 år varit musikalisk ledare för Gävleborgs Ungdoms Big Band, GUBB som tre gånger korats till Sveriges bästa ungdomsstorband.
Genom sin hängivenhet, spelglädje och smittande entusiasm har Bertil mycket stor del i att GUBB blivit en sådan erkänd plantskola för länets unga jazzbegåvningar som bandet idag är.
Med jazzen och bluesen som bas har Bertil ständigt letat efter och funnit nya musikaliska vägar att utforska, både i sitt eget spel och tillsammans med sina elever.
Landstinget Gävleborg vill med kulturpriset hedra Bertil Fält för hans betydelsefulla insatser som pedagog, inspiratör och ungdomsledare i musikens tjänst.

Vi lyckönskar Bertil de de mycket hedersamma utmärkelserna.