Vilka anledningar konstrueras för att inte HÖGAKUSTEN Ambulansen finns på jobbet i ULLÅNGER?


Anders Böhlin 2012-01-13

Bild:Anders Böhlin

Efter lång tids efterforskning och sökande efter beslutet om att HÖGAKUSTEN AMBULANSEN skulle återgå till dygnetrunt service, hänvisade registerenheten på Landstinget till Lars Norberg Verksamhetschef Prehospitalt länscentrum och jag fick då svaret 2011-04-04 i ett mail.... CITAT: "Detta resulterade i den samverkan som finns idag. I Landstinget så var det Eva Söderberg sedermera Elisabeth Strömqvist och lokala politiker i Docksta/Ullånger som förde samtal med Kramfors kommunpolitiker och där Lars Bolin fanns med som hjälp till mig i de förhandlingar som fördes. Om denna samverkan skulle komma till stånd så öppnades även möjligheten att åter få en ambulans dygnet runt i Ullånger vilket nu är fallet." ,  finns i sin helhet i slutet på förra artikeln

Nu har avtalet med Kommunen upphört, som hur det tillämpades innebar att man enbart stal tid från jobbet i Ullånger, så att det ändå blev i princip halva tiden på jobbet i Ullånger. Alltså ingen förbättring av att bara finnas på dagtid som det blev efter att Dockstaambulansen försvann.

(Enligt statistik för Dockstaambulansen var antalet akuta utryckningar av ambulansen i Docksta åren 2004 resp. 2005 506 resp. 531. Det är tal som väl motiverar ett bibehållande jämfört med motsvarande siffror från andra orter.)(Vid ambulansgruppen besök på centralen i Kramfors fick vi veta att generellt har antalet utryckningar ökat, ev. beror det på korta behandlingtider på sjukhusen och därför ytterligare återbesök). Nu har avtalet med kommunen upphört den 8/1, men det verkar som om man tänker fortsätta att utsätta invånarna i HögaKusten för långa utryckningstider, om man tror att misskötseln av jobbet i Ullånger skulle upphöra 9/1 tror man säkert fel. nu måste det konstrueras andra skäl för att undandra sig ansvaret för den extra rehabilitering och dödsfall som drabbar HögaKustenborna. Att vänta sig något initiativ att tex Hasse Hedlund som nu till-hör majoriteten i Landstinget och delaktig i ansvaret för ambulansverksamheten, har vi slutat hoppas på trots löfte på det första "ambulansgruppsmötet"