Sista dagen att bestämma sig


2012-01-17


I kväll stänger valwebben

Den 18 januari öppnade webben för alla elever i årskurs nio som skall välja utbildning inför läsåret 2011-2012.
Under många år har antalet elever som skall välja minskat och så även i år. Under seare år har två andra förändringar inträffat i Gävle. Sedan några år har friskolorna blivit fler och har nu kring 1000 elever en minskning sedan året innan då färre sökte friskolor och en skola lades ned av Skolinspektionen. Den andra stora förändringen är att allt fler elever från andra kommuner än Gävle väljer att studera här. Höstens siffror är ännu inte publicerade men vid denna tid fanns 1030 elever i Gävles gymnasieskolor som inte bodde i kommunen.

Nytt gymnasium
Detta läsår har de första klasserna i det nya gymnasiet, Gy11, påbörjat sin utbildning och Vasaskolan kan erbjuda följande program och utbildningar.

Estetiska programmet har inriktningarna:
Bild och form
Cirkus
Dans
Musik (jazz)
Teater

Humanistiska programmet har inriktningarna:
Kultur
Språk

Naturvetenskapliga programmet har inriktningarna:
Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle
Naturvetenskap internationell (profil)

Samhällsvetenskapliga programmet har inriktningarna
Beteendevetenskap
Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskap internationell (profil)

Vi kommer under rubriken; Att välja gymnasium 2012 berätta om de utbildningar Vasaskolan erbjuder.

Vill du veta mera gå till Vasaskolans webbplats