Fantastiskt så långt!


2012-02-16


Årskullen minskar men fler vill komma till Vasa 

Vid midnatt mellan den 15 och 16 februari stängde valwebben för eleverna i åk 9. Den första valomgången var avslutad och en lång process inför nästa läsår har börjat. Gevaliensis har tagit reda på hur eleverna valt i denna första omgång och gjort en jämförelse med förra året. Det kan konstateras att 30 elever fler  (325) från Gävle med grannkommuner har valt Vasaskolan i jämförelse med förra året. Samhällsvetenskapliga, Naturvetenskapliga, Humanistiska och Humaniora spets har alla fler sökande än förra året och det program som ökat allra mest är det samhällsvetenskapliga,  kanske på grund av den nya beteendevetenskapliga inriktningen som var mycket populär under de Öppna Hus som skolan haft. 
Ansökningarna till det estetiska programmets alla inrikningar har minskat något sedan förra året men det är också dessa utbildningar som har störst andel sökande från andra kommuner.

Nu kommer sökande från andra kommuner att registeras, förvaltningen bestämma ramar för bästa år och sedan sker en omvalsperiod innan det är dags att skicka ut antagningsbreven till de elever som nu går i åk 9 under sommaren.

Just nu ser det mycket bra ut för Vasaskolan. I ett läge då elevkullarna minskar - då växer intresset för Vasaskolan.