Ännu fler väljer Vasaskolan


2012-02-25


Ansökningarna till Vasa fortsätter att strömma in

Då valwebben stängde den 15 februari hade Vasaskolan 325 sökande till nästa höst. Hela 30 elever fler än 2011. Men sedan dess har ansökningar från andra kommuner fortsatt att strömma in. Då skolans elever hemförlovades för vinterlovet hade antalet sökande ökat till 357. Det är framför allt estetutbildningarna som som fått fler sökande och även det Humanistiska programmet har ökat rejält. Även de Naturvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga programmen har ökat något. Gevaliensis kommer att följa ansökning och antagningsprocessen fram till höstterminens början.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Nedanstående tabell visar hur antalet sökande ändrats sedan webben stängde de 15 februari.

Utbildning 15-feb NU
Bild och form 8 10
Cirkus 2 8
Dans 4 5
Musik 22 27
Teater 4 9
Humanistiska 15 24
Naturvetenskap
72 76
Naturvetenskap int 54 55
Samhällsvetenskap 82 89
Samhällsvetenskap int 55 62
Humaniora Spets 7 11
  325 357

Av de elever som sökt till Vasaskolan i år kommer 298 från Gävle