Dags att välja gymnasium


2013-01-07


Niorna väljer gymnasium fram till den 15 februari

Den 14 januari öppnar valwebben i Gävle kommun och då har de elever som skall börja gymnasiet ungefär en månad på sig att bestämma var man skall starta sina studier till hösten. Den 15 februari är sista dagen att välja.
För att visa lite av vad Vasaskolan har att erbjuda kommer Gevaliensis i ett antal artiklar att presentera skolan både ur ett utbildnings- och ett elevperspektiv.

Vasaskolan har till hösten fyra program med ett antal inriktningar de är:

Estetiska programmet med
                            Bild och formgivning
                            Cirkus
                            Dans
                            Musik
                            Teater


Humanistiska programmet
                            Kultur 
                            Språk


Naturvetenskapsprogrammet med
                            Internationell
                            Naturvetenskap
                            Naturvetenskap och samhälle


Samhällsvetenskapsprogrammet med
                            Beteendevetenskap
                            Humaniora spets                            
                            Internationell
                            Samhällsvetenskap

Följ oss under våren!