Valen 1.0 klara för 2013


2013-02-18


Åter till 2011-nivån

Så blev då valen bland de elever som skall börja i gymnasiet i höst klara. För Vasaskolans del innebar de en liten nedgång i jämförelse med det extremt höga söktal skolan hade förra året och skolan är åter på 2011-års nivå trots att antalet elever i kommunes sjunkit kraftigt sedan dess. Skolan har klarat sig riktigt bra.

Antal elever som sökt Vasaskolan 15.02
N och S inriktningarna sammanslagna 2011

 201120122013
Bild och form21814
Cirkus423
Dans245
Musik252210
Teater10413
Humanistiska14155
Naturvetenskap1107271
Naturvetenskap int 5452
Samhällsvetenskap1048269
Samhällsvetenskap int5542
Humaniora577
 295325291


Som framgår av tabellen går ansökningarna lite upp och ned mellan åren. Naturvetarna ligger på samma nivå som förra året. Esteterna har ökat, teater och bild går framåt i år medan ansökningarna till musik har sjunkit.
Samhällsvetenskapprogrammet har färre sökande liksom det Humanistiska. Spetsutbildningen i Humaniora ligger på exakt samma nivå som förra året.

Vad händer nu?
Det antal elever som nu finns i statistiken är bara en första antydan om vad som kommer att hända inför höstens skolstart. Vissa elever kommer att välja om, några kommer att gå om årskurs 1 men elever från andra kommuner blivit allt viktigare för gymnasieskolorna i Gävle. De närmaste kommunerna utan gymnasieskola som Ockelbo och Älvkarleby finns med i statistiken redan nu men om man följer tidigare års val kan Vasaskolan räkna med mellan 50 till 75 ytterligare elever från hela landet.