Rejäl minskning i årskullen


2013-02-18


Kommunala skolor håller ställningarna

Söksiffrorna inför nästa år visar tydligt att årskullen är ännu mindre än förra året. Det handlar om ett hundratal elever eller kring 8 procent. Vi har sammanställt ansökningarna med några undantag som exempelvis gymnsiesärskolan och ser då ett tydligt mönster i gävleelevernas val.
De kommunala skolorna växer medan flera friskolor ser sjunkande elevtal. Av de kommunala skolorna ökar Polhem medan Borgis ligger på samma nivå och Vasaskolan tappar något. Bland friskolorna ökar Yrkesgymnasiet en aning medan Praktiska ligger på samma nivå. Thoren hade förra året 89 sökande och i år 16 en mycket kraftig nedgång och samma sak har drabbat Bauer. 
Ännu har bara första valomgången genomförts och normalt sett kommer hälften av friskolornas elever från andra kommuner och de kommunala skolorna brukar få mer än 150 elever utifrån  varje år. Då årskullen minskar i hela landet återstår det att se hur framtiden ser ut. Vi återkommer.
 

 2013 IntroProgramElev/prog
Borgis25930645
Bauer41-51067
Plus2727065
Polhem38089171942
Praktiska134262
Real29-361310
Thorén16-73044
Vasa291-340473
Yrkes3716066