Den centrala intagningen avslutad


2013-09-01


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Från den 1 september tar skolorna själva in nya elever

Som vanligt är den sista dagen i augusti också den sista dagen då elever i Gävle kommun tas in till utbildningar i åk 1 av Intagningskansliet. Efter denna dag är det rektorerna som beslutar om fler elever skall få komma in på skolorna. Eftersom varje elev ger en summa pengar till skolan brukar det inte vara alltför svårt att komma in på skolorna om det finns lediga platser kvar.
Vi har tittat lite extra på hur det såg ut för Vasaskolan när augusti avslutades.

Bild och form
24 antagna, 215 i medelpoäng, alla sökande har kommit in
Cirkus
8 antagna, 197 i medelpoäng, alla sökande har kommit in
Dans
11 antagna, medelpoäng 239, alla sökande har kommit in
Musik
11 antagna, medelpoäng 250, alla sökande har kommit in
Teater
20 antagna, medelpoäng 220, alla sökande har kommit in
Humanistiska
23 antagna,  232 i medelpoäng, alla sökande har kommit in
Naturvetenskap
64 antagna, 265 i medelpoäng, 10 har inte kommit in och av dessa har 4 sökt programmet i första hand
Naturvetenskap Internationell
62 antagna, medelpoäng 270, alla sökande har kommit in
Samhällsvetenskap
91 antagna, medelpoäng 230, 6 har inte kommit in och av dessa har 5 valt programmet i första hand
Samhällsvetenskap internationell
32 antagna, medelpoäng 256, 7 elever har inte kommit in och av dessa har alla alla valt i första hand