Kris för friskolor


2013-09-05

Nya Plusgymnasiet fyllde 48  av 106 platser. 30 hud- och styling, 4 introduktion, 11 samhälle och 3 ekonomer
Nya Plusgymnasiet fyllde 48  av 106 platser. 30 hud- och styling, 4 introduktion, 11 samhälle och 3 ekonomer

Intagningen klar

Den trend som började för något år sedan fortsätter – gävleelever gillar kommunala skolor. 90 % av alla valde en kommunal skola i Gävle, övriga valde kommunala och friskolor runt om i landet.

Det ojämförligt största programmet i Gävle är introduktionsprogrammet men hela 420 intagna. Här finns de som inte har tillräckliga betyg, de som måste träna på språket och många andra.

Av Vasaskolans fyra program finns två även på andra skolor. Samhällsvetenskap på Borgis, Thoren och det nya Plusgymnasiet. Av de 217 eleverna på programmet går 9 på Thoren och 11 på Plus knappt 8 % tillsammans. Estetiska programmet finns även på Borgis men de har en annan inriktning än Vasa mot media

 John Bauer som köpts upp av Realgymnasiet och heter Realgymnasiet 2 har minskat med 86 elever i åk 1 sedan förra året och har 56 elever kvar på bygg, el, hantverk och introduktion.

Thoren tar bara emot 36 elever i årets ettor, fördelade på ekonomi, handel och samhälle. Även här ser det gungigt ut för framtiden

Minst är Praktiska med 25 elever varav 12 går på introduktion medan de övriga fördelas på 5 program inget med mer än 5 elever.

Årets verkliga förlorare är Industri med bara 10 elever på tre skolor. Samma trend finns över hela landet och utbildningsministern har annonserat att programmet troligen kommer att läggas ned.

 

Mot strömmen

Två skolor ökar och det är Polhem som växer rejält och Yrkes som växer marginellt, det är också de skolor som har flest elever på introduktionsprogrammen.

 

Överetablering

Då intagningen slutfördes fanns 531 tomma gymnasieplatser i Gävle, vilket motsvarar var fjärde. Det finns alltså en mycket stor överetablering och trots detta har vi fått en ny skola i år. Risken, när elevantalet fortsätter att minska, är att någon eller några av friskolorna får låsta dörren nästa år.

Hur det går för vi se men om bara någon månad kommer jakten på de nya eleverna som nu går i åk 9 att börja.