Betygsstatistiken för 2013 har kommit


2013-12-31


Vasaskolan stabilt i toppen bland gymnasier i Gävle

Strax före jul kom betygsstatistiken, för 2013-års avgångsklasser, från Skolverket. Vasaskolan ligger även detta år högst av gymnasierna i Gävle på en stabil nivå, den samma som förra året. För den som inte är så insatt i hur man räknar betyg så gäller följande: G=10, VG=15, MVG= 20.
Vasaskolans medelbetyg på 15,6 innebär alltså att alla elever vid skolan i gensomsnitt ligger lite över ett VG på alla kurser.

Det gymnasium som fallit mest och nu har det lägsta medelbetyget är Realgymnasiet 12.6, 1,0 under förra årets resultat. Mycket nära Realgymnasiet finns det numera nedlagda JB med 12,7 en obetydlig nedgång sedan förra året och Praktiska med 12,8 som har årets största uppgång med 1,0. 
Borgis och Polhem 13,5 och 13 som innebär att de backat 0,4 respektive 0,1. Thoren är den skola som har de snabbaste kasten mellan åren och efter en nedgång förra året på 1,2 ökade de i år med 0,8 och hade ett medelbetyg på 14,8.

Vasaskolan fick samma resultat som 2011 och 2012 15,6 och skolan har liksom de andra kommunala skolorna legat på stabila nivåer sedan vår mätning startade 2003. Detta i motsats till friskolorna som präglas av starka svängningar mellan åren.