Omvalet klart - ännu fler vill till Vasa


2014-05-12

Så väljer niorna 2014
Så väljer niorna 2014

Svagt intresse för vissa friskolor

Förra veckan avslutades omvalet för årets nior och vi kan nu redovisa resultatet. Mest eftersökt är Vasaskolan med 365 preliminärt intagna följt av Polhem med 313 och Borgis med 300.
Av friskolorna gick det bäst för de sammanslagna skolorna JB och Real som nu är Realgymnasiet som har 119 sökande till sina program det största är hantverksprogrammet med 42 sökande följt av naturbruk med 40. Thoren fick 58, Plus 36 varav 25 på hantverk. Yrkesgymnasiet har 30 på 7 program de flesta på bygg med 11 minst sökande har Praktiska med endast 10 elever på fyra program.

Av Vasaskolans program är Samhälle störst med 147 följt av Natur med 128 och deedan kommer Estetiska med 59 och Humanistiska med 31.

Det kommer att dröja nästan två månader innan eleverna får sina intagningsbesked och mycket kan hända fram till dess det viktigaste just nu är att eleverna som sökt blir behöriga att söka till gymnasiet. En stor del av eleverna kommer att gå på introduktionsprogram och hur många det blir är inte klart förrän senare under året. 

Trenden i Gävle håller dock i sig. Många vill studera vid kommunala skolor och en övervägande del vill gå teoretiska utbildningar.

Gevaliensis följer givetvis upp antagningen och återkommer framöver.