Hur valde årets årskurs 9


2014-07-27

Andel antagna elever på nationella program
Andel antagna elever på nationella program

Små förändringar sedan förra året

I början av juli fick över 1800 elever antagningsbesked om att de hade fått en plats vid gymnasieskolorna i Gävle til hösten. Som tidigare år väljer gävleelever kommunala skolor i första hand och om vi räknar in introduktionsprogrammet valde 81 % av de antagna kommunalt. Friskolorna brukar hämta kring hälften av sina elever från andra kommuner medan de kommunala skolorna förra året hade knappt 20%.

Den lägsta antalet antagna har Praktiska med 30 elever, 9 till introduktionsutbildningen och de övriga fördelade på sex program. Plus fick 45 elever och Yrkes 49. Störst av friskolorna är Real med 151 intagna. Thoren hade i år 75.
Bland de kommunala skolorna är Polhem störst som vanligt med 784 antagna, av dessa 403 till introduktionsutbildningarna och 385 till de nationella programmen. Vasa är som vanligt näst störst med 375 intagna tätt följd av Borgis med 335.
 Vilka program var populärast i år?


De överlägset största "programmet" var i år liksom förra året introduktionsutbildningen med 412 elever. Ser vi till de nationella programmen var åter samhällsvetenskapliga populärast men 281 intagna så följer ekonomiska 135, teknik, 132, natur 123 och estetiska 122. I botten hittar vi industriprogrammen med 8 antagna på två skolor.
Även i år är det många skolor som tagit in ytterst få elever till sina program det finns på en skola en ensam elev på ett program medan tre program har två elever och faktiskat startar 14 program på olika skolor med under 10 elever.

Intagningssiffrorna brukar ändras en del fram till uppropet och om  trenden från tidigare år håller i sig minskar antalet med minst ett hundratal elever som söker andra kommuner och kommer in eller som i slutändan bestämmer sig för att inte komma till Gävle utan att i stället stanna hemma.

Vi återkommer till frågan om hur Gävles elever valt gymnasier efter uppropen.