Gruberorgeln i Hallein, Österrike


Bengt Andersson 2014-10-21


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
I vapenhuset finns denna vädjan med bilder.
Bild:Bengt Andersson
I vapenhuset finns denna vädjan med bilder.

Stilla Natt, Franz Gruber. Orgeln i Halleiner Stadtkirche befinner sig i ett ospelbart skick.

Vid ett besök i Hallein i somras fick jag uppleva att orgeln var ospelbar. En insamling har startats. Bl.a. Placido Domingo har bidragit med pengar. Under år 2018 räknar man med att ha en ny orgel bakom den ursprungliga fasaden färdig.