Vilka är det egenligen som undervisar?


2014-09-22


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Alarmerande siffror från Skolverket

I dagarna har Skolverket publicerat resultatet av sin undersökning av hur det stor till med lärarbehörigheten under det förra läsåret. Det är ingen trevlig läsning då en stor andel av de lärare somundervisar i den svenska gymnasieskolan inte har utbildning i ämnen de undervisar i. Undersökningen omfattar kärnämnen och en del andra ämnen på det naturvetenskapliga programmet. Gevaliensis har tittat närmare på hur det ser ut i gymnasieskolan i Gävle.

Stor skillnad mellan ämnen
Det är stor skillnad mellan ämnen om lärare är behörige eller inte. Allra bäst är det för tyska där alla lärare i Gävle har en utbildning och även kemi och fysik på de kommunala och idrott på friskolorna ligger bra till.
I botten hittar vi biologi i friskolor där inte ens var femte lärare har utbildning och som enda ämne i de kommunalal skolorna ligger svenska som andraspråk rejält illa till med bara 37 % behöriga lärare. När det gäller ala de undersökta ämnena ligger de kommunala på en behörighet på 86 % medan friskolorna inte ens når upp till hälften av lärarna med sina 49,1%.
Hur det förhåller sig med andra och mindre ämnen framgår inte men de har säkert ännu sämre siffror.


Andel lärare med utbildning i sitt ämne vid kommunala 
och friskolor i Gävle läsåret 2013-2014
GävleGäve 
 kommunalfriskolaSverige
Biologi10018,172
Engelska83,645,666,3
Filosofi83,333,346
Fysik95,6 72,1
Historia 84,782,370,4
Idrott88,194,860,2
Kemi95,263,776,6
Matematik75,253,160,3
Franska56,5 69,3
Spanska 66,7 55,7
Tyska10010071,1
Naturkunskap69,559,249,4
Psykologi63,3 60,1
Religionskunskap8386,265,3
Samhällskunskap57,36765,7
Svenska 79,172,568,8
Svenska 237 20,6
    
 8649,1 

Oroande framtid


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
De stora brister som finns i vissa ämnen och skolor i Gävle kan få allvarliga följder men först nästa läsår då en lärare som saknar legitimation, dvs. full utbildning enligt Skolverket, inte har rätt att sätta betyg på sina elever. Det är därför vigtigare än tidigare för de kommande gymnasieeleverna attta reda på om deras lärare är utbildade eller ej. En antydan om var nivån ligger kan man få av Skolverkets siffror nedan som visar andelen lärare med pedagogisk examen. De säger inget om att man undervisar i ämnen som man har utbildning i och då såg det ut på följande sätt i Gävle under det förra skolåret fördelar på enskilda skolor: