Student 1951


Walter Nordkvist 2015-04-13


Åter till Vasa efter 64 år

Under påsklovet fick Vasaskolan besök av 6 stycken före detta elever. De tog studenten 1951. Då var skolans namn Gävle Högre Allmänna Läroverk. Besöket bestod av en kaffestund på rektorsexpeditionen och en liten kort rundvandring i skolan. Med besök i aulan. Många minnen kom tillbaka om hur det hade varit när de gick i skolan i slutet på 40-talet och i början på 50-talet. Med glädje kom man ihåg gamla klasskamrater, lärare och rektorer. Många frågor ställdes också om hur det är att gå på gymnasiet idag. Eftersom damerna hade gått latinlinjen var de särskilt intresserade av latinets ställning i dagens skola.