Studentbetygen 2015 i Gävle för alla gymnasier


2016-01-04


Stora skolor med små förändringar
Små skolor svänger rejält

Strax före jul kom Skolverkets statistik om avgångsbetygen i landets gymnasieskolor vt2015. Vi brukar se vad som hänt sedan året innan och det gör vi även i år.

Borgarskolan
Har legat i det närmaste konstant mellan 13 och 14 sedan 2003 och ökade sitt värde i år med en tiondel till 13,4

Realgymnasiet 2 (Bauer)
Skolan är till en del av resterna efter  det konkursade Bauergymnasiet som övertogs av Realgymnasiet. Resultaten har legat mellan 12 och 13 men i år når man kommunens sämsta resultat med 11,3

Polhemskolan
Ligger som Borgarskolan mycket stabilt mellan 13 och 13,5. I år nådde man 13,1 samma som förra året.

Praktiska gymnasiet
Pendlar kring 12 i år ökade man med 0,6 till 12,2

Realgymnasiet
Har tidigare år legat kring 13 och haft en nedåtgående trend. I år vände man denna och ökade med 0,7 till 13,3

Thoren
Detta är den skola som går som en berg- och dalbana. Vartannat år sjunker resultaten och vartannat stiger de. Förra året nådde man sitt sämsta resultat med 13,6 men i år nådde man nästan upp till 2013 och nådde 14,7.

Vasaskolan
Som i de större skolorna har även Vasaskolan en någorlunda konstant resultat mellan 15 och 16. Efter en försiktigt nedgående trend sedan 2010 vände det i år och resultatet ökade med 0,2.

Plusgymnasiet
Får vänta till nästa år då de får den första avgångsklass. 

För den som inte är helt insatt i det nuvarande betygssystemet räknar man poäng på följande sätt:

E= 10p
D= 12,5p
C= 15p
B= 17,5p
A= 20p

Detta innebär att Vasaskolan ligger lite över C i medel, Realgymnsiet 2 ligger mellan E och D i medel.