Det här erbjuder Vasaskolan


2016-01-11


Niornas valwebb öppnar idag

Det har inte gått mer än knappt ett halvt år sedan ettorna började och nu är det dags för de kommande årets elever att välja skola. Enligt Skolverkets statistik är det kring 1050 elever som skall välja skola. Till detta kommer flera hundra elever från andra kommuner som vill studera i Gävle.


Vad erbjuder då Vasaskolan. Sedan förra året har intagningen till cirkus slutat men i övrigt är utbudet det samma som förra året

Vasaskolan 
Vasaskolan erbjuder samma utbildningar som tidigare år inom fyra program där skolan har lång erfarehet och mycket kunniga lärare. De är:

Estetiska programmet
Inriktningar:
- Bild
- Dans
- Musik
- Teater

Humanistiska programmet
Inriktningar:
- Kultur
- Språk

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar:
- Internationell
- Naturvetenskap
- Naturvetenskap och samhälle


Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar:
- Beteendevetenskaplig
- Internationell
- Samhällsvetenskaplig


Enligt förvaltningens planer erbjuds hela 441 platser vid Vasaskolan i höst, betydligt fler än förra året. Då fylldes inte alla platser vilket de förhoppningsvis gör i år.

För dig som vill veta mer om våra utbildningar följ Gevaliensis intervjuserie om vad Vasaskolans elever tycker om sina utbildningar som börjar senare i veckan.