Hur svårt är det att komma in på Vasaskolan?


2016-01-17


En vanlig fråga i valtider

En av de vanligaste frågor som ställs av elever i åk 9 inför valen till gymnasiet är:

Är get svårt att komma in på Vasa?

Man kan både svara ja och nej på den frågan. Eftersom alla våra program är högskoleförberedaande gäller följande:

För att komma in på ett högskoleförberedande program måste du ha godkända betyg i 12 ämnen. Förutom svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik måste du ha godkänt i:


Om man uppfyller dessa krav, alltså 12 godkänd ämnen, har det varit lätt att komma in på Vasaskolan. Förra året kom alla förstahandsökande med undantag av två elever på en inriktning av det estetiska programmet in. På många utbildningar fanns tomma platser.

Så se till att du klarar dina studier i nian så står Vasaskolan öppen för dig. Lycka till under våren och välkommen till oss.