Sveriges minsta program


Alma Pettersson 2017-01-22


Det har givetvis en viss exklusivitet, landets minsta program det humanistiska. Vill du göra som de flesta andra väljer du ett högskoleföreredande program som två tredjelelar av alla elever i Sverige går på. Vill du fortfarande inte sticka ut väljer du NA eller SA som över hälften av de högskoleförberedande eleverna väljer. 
Vill du däremot sticka ut, vara exklusiv och annorlunda blir du givetvis humanist. En av hundra elever väljer detta unika program som inte finns på många platser i Sverige, men på Vasaskolan finns det. Inte nog med det här finns också ett mycket storst humanistiskt program. Om vi tar bort storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö och de gamla universitetsstäderna Uppsala och Lund är det bara Borås och Växjö som har fler humanister än Vasaskolan och Gävle. Norrut finns de närmaste humanisterna där det finns 23. I Falun finns 51 på två olika skolor. I 10 kommuner hade man ifjol fortfarande programmet med mindre än 20 elever totalt.
 
Är du inte rädd att vara lite annorlunda och få en kunskapsprofil som mycket få elever i vårt land har inom kultur och språk, då är det humanistiska progarmmet något för dig

Välkommen till oss humanister på Vasaskolan. 

(Se också intervjun med några humanister på Vasaskolan längre ned.)


Kultur humaist

Antal elever på olika program 2014
Antal elever på olika program 2014

Vad är en Humanist?

Denna fråga har vi som går humanistiska programmet fått ställt till oss själva ett flertal gånger. För att få något slags grepp om vad det betyder att vara en humanist har jag ställt fem frågor om en av inriktningarna som sedan mina klasskompisar Dennis Majander och Agnes Öhman som går humanistiska programmet med inriktning kultur, fått svara på

Fråga 1: Varför valde du att gå just humanistiska linjen med inriktning kultur?

Dennis: Jag valde denna linje för att alla ämnen och mål med den tilltalade mig perfekt. Jag valde kultur inriktningen för att jag alltid tyckt om historia vilket är ett av huvudämnena på kultur inriktningen. (kultur, historia, arkeologi, filosofi)

Agnes: Jag valde nästan att gå sam beteende för att jag tycker människan är väldigt intressant, men sedan läste jag lite om humanistiska linjen och inriktningen kultur och det fångade mitt intresse. Jag tyckte innan att historia var ett helt okej ämne men ju mer jag lärde mig desto mer intressant blev det. Jag förstod att om jag skulle gå på Sam beteende skulle jag bara få jobba om hur människa är just nu men på humanistiska kultur skulle jag få lära mig hur människan har varit och hur det har format människan till hur den är just nu. Visst, jag skulle kanske fått lärt mig lite sådant på sam beteende också men på humanistiska kultur kände jag att jag skulle få en mer helhet. Jag skulle inte bara lära mig om vad som finns kvar från historien idag utan också vad som inte finns kvar.

Fråga 2: Vad är en humanist enligt dig? 

Dennis: Det är väl en person som värdesätter kritiskttänkande och säkra bevis.

Agnes: En humanist är någon som är bildad i saker som vi människor har skapat själva, språk, kultur, en person som kan säga hur man kan avspegla världen runtomkring enligt dessa saker. Man är helt enkelt allmänbildad.

Fråga: 3 Vad tycker du är humanisternas roll i vårt samhälle?

Dennis: Humanisternas roll i vårt samhälle är att vara de som vet om vad som har hänt och varför och komma med förnuft i debatter där man mest tycker och använder grundlösa påståenden. 

Agnes: Jag tycker att humanisternas roll i vårt samhälle är viktig. Eftersom humanister har ett bra grepp om människor och kan förstå andra kulturer, ideologier och språk, detta gör att humanister kan riva de barriärer som finns mellan olika grupper och människor. 

Fråga 4: Beskriv en humanist med 5 ord.

Dennis: Allmänbildad, kunnig, logisk, empatisk, historieintresserad.

Agnes: Någon som kan många saker.

Fråga 5: Vad är det bästa med att vara en humanist? 

Dennis: Det bästa med att vara en humanist är att vara i en klass med likasinnade.

Agnes: Man får en bredare förståelse för saker och man får en större uppskattning för det vi har omkring oss, som arkitektur och andra kulturuttryck.

Vad kan man dra för slutsats utifrån dessa svar?

En humanist är en historie- och människointresserad individ som har som mål att bli mer bildad, bildad i människors språk, historia och kulturuttryck, alltså allmänbildad. För att nå detta mål måste humanister vara källkritiska och söka korrekt fakta för att sedan kunna med säker bas lägga fram argument och förslag i debatter. Förutom att vara ett slags faktafilter ska en humanist också agera som en länk mellan människor, både som tolkar genom språk men också som tolkar mellan olika kulturer och samhällen så att olika människor med olika åsikter ska kunna förstå varandra. Det är vad en humanist är.

Av Alma Pettersson, H2kul.