Valet avslutat 1.3


2016-02-16


Högsta söktalet sedan nya gymnasiet kom 2011

Vid midnatt mellan den 15 och 16 februari stängde kommunens valportal. Det är alltid lika spännande att se hur stort intresset varit för Vasaskolan och i år kan konststeras att fler elever vill komma till Vasaskolan än något tidigare år sedan det nya gymnasiet infördes 2011.

Tabell. Antal sökande till Vasaskolan 15 februari
 201120122013201420152016
Bild21814171218
Dans245339
Musik252210142418
Teater104135612
Hum14155231516
Natur1107271908496
Natur int 5452341436
Sam104826912397104
Sam int 5542225044
 SUMMA286316281331305353Antalet sökande går lite upp och ned mellan åren men ligger i genomsnitt lite över 300 sökande.
Esteterna är betydligt fler än förra året. Musik minskar och bild ökar glädjande är eb fördubbling av teatereleverna och en tredubbling av dansarna.  Humanisterna är som det brukar, naturvetarna är betydligt fler än förra året och de internationella naturvetarna ökar kraftigt efter ett dåligt år ifjol.

Samhällsvetarna är den största gruppen av de sökande och i år har vanliga Sam ökat en aning medan sam internationell ligger något under förra årets söksiffror. 
Som helhet har Vasaskolan fått det högsta antalet sökande på många år.


Vad händer nu?
I mitten av april görs en preliminär intagning för att man bland annat skall kunna planera hur många klasser skolorna skall få under nästa läsår. Den 18 april öppnar åter webbplatsen för gymnasievalen och då har de som tycker sig ha valt fel göra ett omval. Webben stänger den 9 maj. Då niorna fått sina betyg i juni blir det klart vilka som är behöriga till gymnasiet och den 1 juli får alla söknade att kunna se sitt antagningsbesked på webben

Till detta kommer elever som valt från andra kommuner än Gävle, Älvkarleby och Ockelbo att läggas till bland de sökande.
Normalt får Vasaskolan många sökande från andra kommuner och förra året var det kring hundra eller mer än en fjärdedel av alla som sökte till skolan som kom från andra kommuner.