Polhem, Vasa och Borgis i en klass för sig


2016-03-07


Resultatet av Gävleelevernas val är även i år ett rungande erkännande till de kommunala gymnasierna som söktes av mer än 81% av eleverna. Största antalet söknade har Polhem och lägger vi till även de som sökt till det individuella programmet blir det ännu fler elever. Sedan kommer Vasaskolan med 30% av de sökande och så Borgis med 19% av de sökande. Alla friskolor tillsammans når inte ens upp till Borgis. Den friskola som fått flest sökande är Realgymnasiet som har 85 sökande så kommer Yrkesgymnasiet med 60, Thoren 50, Plus 18 och lägsta antalet sökande har Praktiska med 11 totalt.

Det mest populära programmet av de nationalla är även i år Sam med 148 elever vid Vasa, 61 på Borgarskolan och några få, 7 på Thoren och 5 på Plus. Sedan följer Teknik 144, Natur 132 och Ekonomi 118. Detta är de program som har över 100 sökande de allra flesta till kommunala skolor med undantaget Ekonomi där Thoren har 34 sökande.