384 intagna på Vasaskolan


2016-07-03


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Många reserver hoppas på plats

Till höstterminens början har 384 elever erbjudits plats enligt Gymnasieintagningens uppgifter. Vasa har 394 platser så det finns plats för några till. Alla inriktningar hade kö till sina platser vid intagningen fanns 155 reserver varav 98 förstahandssökande. En gigantisk förändring sedan förra året då endast två sökande i slutändan inte fick komma in på sitt förstahandsval.

Vad händer nu?
Alla som fått en plats skall tacka ja till den senast den 17 juli och de platser som blir lediga kommer att erjudas andra, så om vill du ha din plats se till att meddela detta på Gymnasieintagningen sida. 
Det ökade antalet sökande har fått upp medelbetyget betydligt sedan förra året och det ligger nu mellan 252-298 poäng på de olika inriktningarna.