Unika dokument åter i Vasaskolan


2016-11-15


Skolmusik från 1800-talet

Större delen av Vasaskolans äldre bibliotek består av böcker och tidskriter som gamla elever donerat till skolan och varje år är det någon som har en gåva att överlämna. Förra året var det exempelvis Verdandis förlorade protokoll från andra världskriget och härom dagen fick biblioteket ytterligare ett fint tillskott.
Det är 25 nothäften och en hel del notblad. Biblioteket har tidigare en del notskrifter så gamla som från 1500-talet både tryckta och handskrivna. Det som är särskilt intressant med de fynd som nu kommit är att de en gång tillhört Vasaskolan.


Häftena innehåller koraler och klassisk musik och några av dem är märkta med innehåll, kompositör och instrumet som den på bilden för violincello. I just denna häfte finns "Sex symfonier af J. Hayden". Vilka sex eller om det är nr 6 får någon på skolans musikavdelning försöka lista ut.


Noterna är alla hanskrivna med olika stor noggrannhet men i de stora häftena har man lagt ned rejält med arbete och där finns inga rättningar eller kompletteringar.


Så till sist det allra bästa ur Vasaskolans synvinkel. I flera ha häftena har man antecknat  "Kongl.Gymnasium i Gefle tillhörig.-" Noterna har alltså en gång tillhört Vasaskolan och nu har de återkommit till sitt ursprung. Kungliga Gymnasiet i Gävle eller som det står på Vasaskolan fana, flagga, standar och brevpapper mm. "Regii Gymnasii Gevaliensis" var det namn gymnasiedelen av skolan använde 1668-1850. . Noterna är alltså äldre än 1850 och har alltså överlevt stadsbranden 1869 som förstörde det mesta av den gamla skolan och skolan gamla handlingar. 

Skolan har fått en unik gåva som ger oss en inblick i äldre tiders musikliv, långt innan musik räknades som ett betygsatt ämne.