Vad vill niorna läsa


2017-02-22


Vi har svaret

Valet är avslutat som vi tidigare rapporterat och nu kan de olika programmens söksiffror redovisas. Barn och fritid, Bygg, Estet, Handel, Hantverk, Humanistiska och VVS går tillbaka sedan förra året vid denna tid. El, Fordon, Hotel, Industri, Naturbruk, Naturvetenskap, Restaurang, Sam, Teknisk, Vård och Introduktion ökar däremot något. Några riktiga vinnare är svåra att se men ett program störtdyker och det är Barn och Fritid och skälet är att Real inte tar in elever i år.

Fortfarande kan en hel del hända då det finns en omvalperiod senare under terminen och ännu har inte söksiffrorna från andra kommuner kommit så det återstår mycket innan du i åk 9 får dina intagningsuppgifter efter midsommar.