Musiktvåornas konsert mot rasism och utvisningar


Jan 2017-05-08


Tydligt engagemang för jämnåriga

Musiktvåornas konsert hade i år ett mycket tydligt tema, "Mot rasism och mot utvisningar av barn och unga". Gävles unga musiker och deras lärare, svenska ungdomar och asylsökande ungdomar   samlades till manifestation med musik och korta tal. En härlig timme av solidaritet och medmänsklighet. Vi kan vara stolta över de Vasaelever som visar ett så klart engagemang för jämnåriga som flytt för liv och framtid från länder där krig och ödeläggelse hela tiden hotar.