Gymnasiemässan 2017


Vilma Andersson 2017-10-16


 

Onsdagen den 11 oktober hölls årets gymnasiemässa i Gavlehovshallen. Vasaskolan var där tillsammans med representanter från Borgarskolan och Polhemsskolan för att företräda Gävles kommunala gymnasieskolor. Vasaskolan hade såväl lärare från det humanistiska, samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och estetiska programmet, som elevrepresentanter från det humanistiska programmet och från det estetiska programmet; dans och musik. 

Mässan blev en lyckad kväll då det var många som var intresserade av Vasaskolan och dess program. Elevrepresentanterna arbetade flitigt med att rekrytera samt informera nya elever om skolan och programmen, och skötte sig mycket professionellt och välkomnande. 

Vi hoppas nu att det kommer många intresserade blivande elever på Polhemskvällen då de kommunala skolorna presenterar sig den 25 oktober och till Öppet hus då alla är välkomna till Vasa den 30 november.